top of page
The land art work.jpg

 

The path of the oscillating stones

The land art work « the path of the oscillating stones » is a walking path in-between the

rocks of Strupanitsa, the largest ancient landslide (rockfall type) in Bulgaria.

The main concept of the land art work is to rediscover the natural path that leads us to the

center of the rocky phenomenon, almost like a timeless journey into awareness and

comparison with ourselves.

The rocks shapes suggest to us where to go, and following their impressive forms we will

find the right exit.

Notes: The walk takes about 30 minutes.

It is advisable to wear trekking shoes. This is not a normal tourist route for this reason

please pay attention to where you put your feet. We do not take any responsibility for any

damage to things and people.

Have a good trip !

Пътеката на трептящите камъни

Лендарт проектът "Пътеката на трептящите камъни" е пешеходен

маршрут измежду скалите на Струпаница, най-голямото древно срутище

в България. Основната идея на творбата е откриването на естествения

път, който води до сърцето на скалния феномен, преоткриване на

вечното пътешествие към себеосъзнатостта и поставянето на

съществуването ни в перспектива. Скалните форми ни насочват накъде

да вървим и следвайки внушителните им силуети, ние намираме

правилния изход. Разходката отнема около 30 минути. Съветваме ви да

носите удобни за катерене обувки и да внимавате къде стъпвате, тъй

като това не е обичаен пешеходен маршрут. Не поемаме отговорност за

щети и злополуки.

Приятна разходка!

bottom of page